Jaarvergadering 2024

Jaarvergadering   2024   De Laatste Eer Oldeboorn.

 Op woensdag 17 april om 20.00 uur in de Fermanje.

 

 Het bestuur heet u allen van harte welkom 

 

 Agenda: 1. opening

                 2.  notulen en jaarverslag

                 3.  ingekomen stukken en mededelingen   

                 4.  verslag penningmeester

                 5.  verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

                 6.  rondvraag

                 7.  sluiting.

                 8.  pauze

 

Na de pauze: Cor Waringa uit Joure vertelt naar aanleiding van zijn nieuwe boek over het ontstaan en de geschiedenis van De laatste Eer in Oldeboorn.

Niet leden zijn ook van harte welkom.

Het bestuur.