Contact

Uitvaart Vereniging De Laatste Eer

Uitvaart vereniging De Laatste Eer
P/A Mevr J. Breeuwsma
Van Sminiaweg 1a
8495 MT Aldeboarn
info@dle-aldeboarn.nl

Uitvaart Vereniging De Laatste Eer

Voorzitter
Dhr. J. Wobma
Telefoon: 0566 - 651 413

Penningmeester en ledenadministratie
Mevr D. Kalsbeek
Telefoon: 0566 - 842 641

Secretaris
Mevr. J. Breeuwsma
Telefoon: 0566 - 652 440 / 06 304 504 60