De vereniging

Wat is een uitvaartvereniging

Grote kans dat de uitvaartvereniging  in ons dorp de grootste vereniging is. Meestal is het een ver-van-je-bed vereniging en heb je er actief niet mee te maken. Ook niet wanneer je lid bent En toch is de uitvaartvereniging niet weg te denken.

Het doel van de vereniging is de overledene  met respect en eerbied naar hun laatste rustplaats brengen. Veel verenigingen doen dat al meer dan 100 jaar. In de loop van de tijd is er veel veranderd ,ook bij de uitvaartverenigingen .Maar het doel is altijd hetzelfde gebleven. Omdat de vereniging zo dichtbij is ,is de betrokkenheid met de leden en hun nabestaanden groot .Je kent elkaar en in verdrietige omstandigheden is dat heel fijn. Een aantal verenigingen werkt met een bode ,een man of vrouw uit de omgeving die het eerste aanspreekpunt is bij een overlijden.