Contributie

Contributie:                 

€ 25.00 per jaar.

Kinderen onder 18 jaar:

zijn gratis lid indien de ouders lid zijn.

Indien u lid wilt worden van onze vereniging kunt u contact opnemen met het secretariaat. Vergeet niet uw (pasgeboren) kind(eren) aan te melden bij het secretariaat. Wilt u opzeggen? Dit kunt U schriftelijk doen bij het secretariaat.

Het is van belang dat de vereniging beschikt over de juiste adressen van alle leden. Wilt u bij verhuizing daarom uw nieuwe adres aan het secretariaat doorgeven.

De leden zijn verplicht jaarlijks de ledenbijdrage te voldoen. Leden die verzuimen te betalen worden na 2 aanmaningen geroyeerd. Het gespaarde bedrag vervalt daarmee aan de vereniging.