Lid worden

Lid worden van een Friese uitvaartvereniging

Lid worden van De Laatste Eer Lid worden van onze vereniging kun je regelen via ons bestuur. Daar is ook meer informatie te verkrijgen.

Ledenkorting: Een uitvaartvereniging is een vereniging waar je lid van bent. Het is geen verzekering. Je betaalt dan ook geen premie maar contributie. Elke aangesloten vereniging bepaalt zelf de hoogte van de contributie en de hoogte van de ledenkorting.
De ledenkorting wordt in mindering gebracht op de totale kosten van de uitvaart.

Let op! Deze korting dekt niet alle kosten van een uitvaart. Als je zelf geen spaarpotje hebt, is een aanvullende verzekering die geld uitkeert bij overlijden een optie.