Wat te doen bij overlijden

  1. In eerste instantie dient u de (huis)arts te waarschuwen voor een verklaring van overlijden.
  2. Vervolgens wendt u zich tot de uitvaartverzorger van onze vereniging. Onze bode is mevrouw Anna Bijlsma. Dag en nacht bereikbaar onder telefoonnummer 06-10330337. In overleg met de nabestaanden zal dan door onze bode de uitvaart of crematie worden geregeld.
  3. Heeft de overledene een donorcodicil?
  4. Informeer familie, vrienden, werkgever en bekenden.
  5. Ga na of er een testament en/of wilsbeschikking is.
  6. Vraag om een akte van overlijden (meestal via de uitvaartverzorger).
  7. Bespreek de uitvaart met onze bode. Heeft de overledene aangegeven hoe hij zijn/haar uitvaart gewild had en staat dit ergens op papier?